Bedrijf kopen

Als specialist verzorgt Greendelta op strikt vertrouwelijke wijze de begeleiding van een bedrijfsacquisitie. Op basis van de wensen en uitgangspunten van opdrachtgever stelt Greendelta een acquisitieprofiel samen, identificeert potentieel over te nemen bedrijven en begeleidt het totale proces van:

  • Marktverkenning
  • Geheimhouding
  • Waardering en prijsbepaling
  • Onderhandelingen
  • Intentieovereenkomst
  • Due diligence
  • Financiering
  • Overnamecontracten

Greendelta treedt in dit kader op voor strategische partijen, financiƫle partijen en natuurlijke personen (Management Buy-In / Management Buy-Out).