Natuurlijke personen

Een belangrijke groep kopers bestaat uit natuurlijke personen die door de overname van een bedrijf hun ondernemersambities wensen te realiseren. De partners van Greendelta hebben talrijke Management Buy-In en Management Buy-Out transacties succesvol begeleid.

De overname van een bestaande en succesvolle onderneming biedt doorgaans vele voordelen alsmede een aantrekkelijkere risico/rendement verhouding ten opzichte van een start-up.

Greendelta biedt MBI en MBO-kandidaten de mogelijkheid om samen met investeerders een bedrijfsacquisitie te realiseren. Hierdoor is het voor koper mogelijk om grotere MKB-ondernemingen met een aantrekkelijker risico/rendementverhouding over te nemen.

Management Buy-In (MBI)

De kansrijke MBI-kandidaat (externe persoon neemt bedrijf over) voldoet doorgaans aan het volgende profiel:

  • Ruime werkervaring op managementniveau, niet zelden internationaal
  • Een sterke ondernemersmentaliteit
  • Een succesvol track record
  • Een gedegen opleiding in combinatie met een hands-on instelling
  • De mogelijkheid en bereidheid in voldoende mate eigen financiële middelen in te brengen
  • Een leeftijd tussen 35 en 55 jaar
  • Een duidelijk beeld van de beoogde branche en het type onderneming
  • Een ervaren overnamespecialist voor een actieve procesbenadering

Management Buy-Out (MBO)

Indien het managementteam van een onderneming – dan wel een of enkele leden daarvan – de bestaande aandeelhouder(s) uitkopen, is sprake van een MBO. Het grote voordeel van een MBO is dat de manager(s) of het managementteam het bedrijf, de branche, de markt, klanten en leveranciers reeds door en door kent. Dit verlaagt het risicoprofiel van een dergelijke overname aanzienlijk.

Greendelta treedt geregeld op voor MBO-kandidaten of MBO-teams. Vaak om eerst op vertrouwelijke basis te onderzoeken of een verkoop tegen reële voorwaarden voor de zittende aandeelhouder(s) bespreekbaar is. Hiermee wordt het management in eerste instantie op veilige afstand van het proces gehouden, zeker voor het geval dat een verkoop voor de eigenaar (nog) niet bespreekbaar is.