Strategische partijen

Ondernemingen groeien veelal op eigen kracht. Door het aangaan van strategische allianties of door overname van andere bedrijven kunnen groeiambities sneller gerealiseerd worden. De basis voor een overnamestrategie wordt gelegd door de wens om nieuwe en/of bestaande markten geografisch en/of product matig sneller te kunnen betreden in vergelijking met autonome groei.

Greendelta begeleidt ondernemers bij hun acquisitiestrategie. De acquisitiedoelstellingen worden gedefinieerd, de markt wordt in kaart gebracht, partijen worden in overleg met opdrachtgever geselecteerd en vervolgens vertrouwelijk benaderd. Door deze werkwijze blijft de anonimiteit van opdrachtgever zo lang mogelijk gewaarborgd.

Greendelta adviseert op het gebied van de waarde van de over te nemen partij en analyseert eventuele synergetische waarde componenten. In de waarderingsfase wordt tevens de blauwdruk voor de acquisitiefinanciering gemaakt.