Bedrijf verkopen

Greendelta verzorgt op strikt vertrouwelijke wijze de begeleiding van een bedrijfsverkoop. Greendelta zoekt kandidaat-kopers en begeleidt het totale proces van:

  • Marktverkenning
  • Geheimhouding
  • Waardering en prijsbepaling
  • Onderhandelingen
  • Intentieovereenkomst
  • Due diligence
  • Overnamecontracten

Het besluit tot overdracht van de onderneming is voor een ondernemer een belangrijke en ingrijpende gebeurtenis. Aan een langdurige periode van ondernemerschap met hoge persoonlijke betrokkenheid komt een eind. Dan is het gewenst dat de meest optimale transactie tot stand wordt gebracht waarbij de continuïteit van de onderneming en de positie van het personeel gewaarborgd worden.

Voordat de verkoop van de onderneming in gang wordt gezet, wordt met de eigenaar gesproken over:

  • Wat zijn de wensen en zijn deze realiseerbaar ?
  • Is de timing juist of dienen er nog fiscale of juridische zaken geregeld te worden ?
  • Is het bedrijf verkoop klaar ?

Voor Greendelta zijn deze vraagstukken gemeengoed. Er wordt een concreet beeld geschetst van een reële waarde van de onderneming door middel van het maken van een gedegen bedrijfswaardering. In overleg met de opdrachtgever wordt vervolgens een marktconforme vraagprijs bepaald.

Na het opstellen van een informatiememorandum wordt heel gericht en op uiterst discrete wijze actief gezocht naar geschikte (strategische) kopers. De anonimiteit van de verkopende partij blijft uiteraard gewaarborgd totdat is gebleken dat de kandidaat-koper oprechte en serieuze interesse toont.

Greendelta regisseert in nauw overleg met haar opdrachtgever het hele verkoopproces, waarbij op deelgebieden nauw kan worden samengewerkt met diens eigen accountant, fiscalist en jurist. De verkopende ondernemer kan zich daardoor gedurende het gehele proces vooral op zijn dagelijkse bedrijfsvoering blijven concentreren.