Business planning

Business planning geeft, middels het businessplan (of bedrijfsplan), gedetailleerd aan hoe de uitvoering van de ondernemingsstrategie gestalte dient te krijgen en onderbouwt dit financieel en organisatorisch.

Het businessplan beschrijft de activiteiten evenals de actuele juridische en organisatorische structuur van de onderneming. De uitvoering van het strategisch plan wordt hier in meer detail uitgewerkt met als uitgangspunt het creëren van ondernemingswaarde.

Financiers en aandeelhouders wensen te worden geïnformeerd over de achtergronden van de onderneming en prognoses betreffende toekomstige groei en winstgevendheid in diverse mogelijke toekomstscenario’s.