Post-acquisitie management

Om middels een fusie of overname waarde te creƫren voor de aandeelhouder(s) is het noodzakelijk voldoende aandacht te schenken aan de integratie van de nieuw verworven onderneming in de bestaande structuur.

Een post-acquisitie begeleidingsplan biedt een heldere strategie en effectieve communicatie. Een adequate aanpak van de post-acquisitiefase zorg ervoor dat omzet en winstgevendheid zich positief ontwikkelen. Tevens wordt onzekerheid bij alle betrokkenen voorkomen waardoor de organisatie effectiviteit en efficiency kan continueren. Mens-gerelateerde problematieken worden hierbij sensitief gemanaged.

Succesvol integreren en het realiseren van meerwaarde door een fusie of overname begint al voordat de daadwerkelijke transactie wordt afgerond.