Pre-sale value management

Value management, ofwel waarde creatie, is een van de hoogste strategische doelen van een onderneming. Dit dient ook zo benoemd te worden en in de businessplannen te worden opgenomen.

Na jarenlange inspanningen om de onderneming in goede en mindere tijden te ontwikkelen komt voor elke ondernemer het moment waarop hij of zij zal besluiten om terug te treden. Verkoop van de onderneming ligt dan voor de hand.

Waarde creatie wordt extra actueel in de periode voorafgaand aan de verkoop van de onderneming. Het is dan van groot belang, dat de ondernemer zich nadrukkelijk met value management bezig houdt zodat een optimale verkoopopbrengst kan worden gerealiseerd.

Greendelta voert een zorgvuldige analyse uit van de generieke en specifieke value-drivers van de onderneming. Daarnaast wordt het risicoprofiel in kaart gebracht. Na deze basis wordt samen met de ondernemer een programma van verbeteringen opgesteld waarbij het creëren van duurzame waarde het hoofddoel is. Na een intensief implementatietraject volgt begeleiding en monitoring.