Strategie ontwikkeling

De ontwikkeling van de juiste strategie is voor iedere onderneming van cruciaal belang. Zowel voor de nabije toekomst als vooral ook voor de middellange en lange termijn. Een effectieve strategie bepaalt uiteindelijk in belangrijke mate de continuïteit en de capaciteit tot het creëren van waarde in een onderneming.

Strategische planning dient een permanent onderwerp van aandacht te zijn voor het management en frequent met alle medewerkers in het bedrijf te worden gecommuniceerd. De strategie van de onderneming moet evenzo worden ingebed als productie- en administratieve processen.

De uitdrukking ‘de enige constante is verandering’ maakt duidelijk waar in ondernemingen vaak knelpunten ontstaan. Markt-, klant- en concurrentieprofielen wijzigen met regelmaat. De ‘constante periode’ bestaat niet.

In een strategische verkenning wordt in relatief korte tijd een beeld geschetst van de actuele situatie waarin het bedrijf zich bevindt. In het daarop volgende strategisch plan wordt beschreven op welke hoofdlijnen de ondernemer zich het beste kan focussen en waar dient te worden bijgesteld.