top of page

Greendelta Corporate Investments is een slagvaardig

onafhankelijk investeringsbedrijf gespecialiseerd in bedrijfsparticipaties

in middelgrote en grote MKB ondernemingen.

1 shutterstock_1034571742.jpg

Over ons

Greendelta Corporate Investments is een slagvaardig onafhankelijk investeringsbedrijf gespecialiseerd in bedrijfs-participaties in middelgrote en grote MKB ondernemingen. 


Greendelta is onderscheidend door haar lange termijn focus, professionele, pragmatische en gecommitteerde werkwijze. Greendelta heeft geen specifieke sectorfocus. De partners van Greendelta hebben een brede ervaring in de sectoren productie, handel, dienstverlening en IT.


Greendelta staat voor deskundige, verantwoorde en doordachte ondernemingsontwikkeling met een lange termijn visie. Er wordt gestreefd naar de realisatie van circa vier nieuwe deelnemingen per jaar.

Greendelta en de door haar beheerde beleggingsinstellingen vallen onder het AIFMD-registratie-regime van de AFM en zijn derhalve niet vergunningplichtig.

bottom of page