top of page

Werkwijze

Werkwijze

De volledige transactiebegeleiding wordt uitgevoerd door Greendelta. Dit betreft:

  • sourcing

  • selectie

  • waardering

  • onderhandeling

  • arrangeren overnamefinanciering

  • selectie management

  • invulling managementparticipatie

  • aansturing deskundigen op het gebied van boekenonderzoek en transactiedocumentatie

  • samenstellen investeerdersfonds.

Na de overnametransactie verzorgt Greendelta namens de investeerders een toezichthoudende functie. Investeerders houden zich in bovengenoemde processen afzijdig en staan op de achtergrond. Het ondernemen wordt primair overgelaten aan de ondernemer(s) welke tevens participeren. Uiteraard wordt er inspraak verwacht in belangrijke financiële en strategische beslissingen. 

Bedrijfsparticipaties worden gerealiseerd voor de lange termijn, er is geen vaste exit doelstelling. Ondernemingen worden na overname zelfstandig voortgezet. Indien van toepassing wordt een buy & build strategie ondersteund.

 

Overnames worden altijd gerealiseerd in combinatie met participerend management. Afhankelijk van de situatie van de onderneming en wensen van de verkopende DGA kan dat het huidige managementteam (MBO) of intredend management (MBI) betreffen, dan wel een combinatie van beiden.

bottom of page